Arbeten på fjällbondegården sommaren 2004


Från Mora Folkhögskolas kurs i gammal byggteknik sommaren 2004.
Kursens första renoveringsobjekt. "Mejeribu" mjölkbod från 1770-talet.


Läggning av handkluven pärt. 


Första varvet på vadmalsstampen.


Carina bilar stockar till stamphuset.


Knuten ritas.


Bearbetning av knut. Så kallad enkel laduknut.


Ritsning av långdraget.


Långdraget huggs på gammalt vis.


Långdraget är färdigt.


Stocken är på plats.


Stamphusets under och överdel. Mellandelen ska utföras i resverk.


Stampens vattenhjul.

<< Tillbaks